Skip to content Skip to footer

საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციის ვადები გამოცხადდა

თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა ელექტრონული რეგისტრაცია 2020-2021 სააღმზრდელო წლისთვის 12 ივნისს დაიწყება და ორ ეტაპად ჩატარდება. პირველ…