Skip to content Skip to footer

საბავშვო ბაღებში ელექტრონული რეგისტრაცია 10 ივლისს დაიწყება

თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღებში 2023-2024 სააღმზრდელო წლისთვის აღსაზრდელთა  რეგისტრაცია   10 ივლისიდან,…