Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ბავშვების უმეტესობას კორონავირუსის პანდემიის გამო მხოლოდ ოჯახის წევრებთან აქვს ურთიერთობა და სოციალური იზოლაციის შედეგები შესაძლოა უარყოფითად აისახოს მათ განვითარებაზე.

სოციალიზაცია ბავშვის განვითარების სასიცოცხლო პროცესია. ეს არის ის, თუ როგორ იძენენ  ბავშვები უნარებს, რომლებიც გავლენას ახდენს მათ ყოველდღიურ ურთიერთობაზე სხვა ადამიანებთან. “სოციალური განვითარების პერიოდში, როდესაც ბავშვი მოკლებულია ამ უნარების  გავარჯიშების შესაძლებლობას, შეიძლება შეფერხდეს მათი სოციალურ-ემოციური განვითარება”, – ამბობს დოქტორი ბარბარა ნოსალი.

სოციალური იზოლაციის შედეგები სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებზე

ძნელი სათქმელია, თუ როგორ დაიმახსოვრებენ სხვადასხვა ასაკის ბავშვები ამ დროს თავიანთ ცხოვრებაში. როგორც მშობლებს, პედაგოგებსა და სხვა აღმზრდელებს, ჩვენ არ გვაქვს წარსული გამოცდილება ან მონაცემები წინა პერიოდების ფართო იზოლაციისგან, იმის პროგნოზირებისთვის, თუ როგორ შეიძლება მათზე იმოქმედოს სოციალურმა იზოლაციამ COVID-19-ის დროს.

მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი ბავშვი შეიძლება არ იყოს ისეთი ასაკის, რომ სრულად გაიგოს სიტუაციის სიმძიმე, ნოსალი ამბობს, რომ ბავშვების უმეტესობა მიიღებს არსებულ ვითარებას, როგორც “ახალ ნორმას” თვეების განმავლობაში. ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე საკითხი, რაც გასათვალისწინებელია თითოეული ასაკობრივი ჯგუფისთვის.

სკოლამდელი ასაკი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება ხშირად სოციალური განვითარების საფუძველია, ამბობს ნოსალი, მით უმეტეს, რომ ეს შეიძლება იყოს ბავშვებისთვის პირველი შესაძლებლობა ისწავლონ ურთიერთობა თანატოლებთან. და ამ საფუძვლის შექმნის შესაძლებლობის გარეშე, ბავშვებს შეიძლება გაუჭირდეთ ისეთი სოციალური უნარების გამომუშავება, როგორიცაა თანატოლებთან ურთიერთობა, პრობლემების გადაჭრა და ქცევითი მოლოდინები.

უმცროსი სასკოლო ასაკი

დაწყებითი წლების განმავლობაში, ნოსალი ამბობს, რომ ბავშვები უფრო დამოუკიდებლები ხდებიან და იწყებენ ურთიერთგაგებას მოქმედებებსა და შედეგებს შორის. “უმცროსი ბავშვების მსგავსად, ისინი კვლავ აუმჯობესებენ თავიანთ სოციალურ უნარებს, რომლებიც, ჩვეულებრივ, სკოლაში თანატოლებთან ურთიერთობის დროს ვითარდება”, – ამბობს ის.

როდესაც სკოლა არ არის, ნოსალი ამბობს, რომ ბავშვებს შეუძლიათ აირჩიონ  მეტი საეკრანო დრო, რომ აინაზღაურონ ურთიერთობები. ამიტომ მშობლებმა უნდა აკონტროლონ, რას და რამდენ ხანს აკეთებენ ინტერნეტში  მათი შვილები.

მაგრამ ასაკობრივი ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება დიდი გამოწვევა შეექმნას სოციალური იზოლაციით, არის მოზარდები.

მოზარდები

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი თითქოს საკმარისად დიდები არიან, რათა გარკვეულწილად გაიაზრონ თავიანთი ქმედებების შედეგები და იზოლაციის გავლენა, ნოსალი ამბობს, რომ მოზარდის ტვინი ისევ ვითარდება და მას სოციალური ურთიერთობა სჭირდება, რომ მომწიფდეს.

”თინეიჯერები თვლიან სოციალურ ღონისძიებებს, როგორიცაა გამოსაშვები საღამოები, გუნდური სპორტი და წვეულებები, საკუთარი თავის გამოხატულებად. და როდესაც ეს არ არის ხელმისაწვდომი, გაუქმებულ სასკოლო კლასებთან ერთად, მათ შეიძლება შეეცადონ მოერგონ სხვა ტიპის სოციალურ ცხოვრებას. ”- განმარტავს იგი. მათ შეიძლება გამოავლინონ შფოთვისა და დეპრესიის სიმპტომები.

ბავშვებს და მოზარდებს, შეუძლიათ უფრო მარტივად მიიღონ და შეეგუონ ცვლილებებს, ვიდრე მოზრდილებს. ამ დროს მშობლებმა გადამწყვეტი როლი უნდა ითამაშონ შვილების ფსიქიკური და ემოციური ჯანმრთელობის მხარდაჭერაში.

კომუნიკაცია მთავარია

შექმენით უსაფრთხო სივრცე, რათა ბავშვებს შეეძლოთ  იზოლაციის გამო შეწყვეტილი აქტივობებისა და ყოველდღიური რუტინის შესახებ შეკითხვების დასმა და შეშფოთებისა  და იმედგაცრუებების გაზიარება. ასევე მიაწოდეთ მათ ინფორმაცია, რატომ არის მნიშვნელოვანი სოციალური დისტანციის დაცვა.

თანაგრძნობით მოუსმინეთ და პატივი ეცით მათ განცდებს, თუნდაც ეს იმედგაცრუება, სიბრაზე ან მწუხარება იყოს.

შეუქმენით პირობები ურთიერთობებისთვის

სოციალური დისტანცია  არ ნიშნავს სოციალურ იზოლაციას. ტექნოლოგიის გამოყენებით, ბავშვებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ მეგობრებს, მასწავლებლებს და სხვა ადამიანებს, რომლებიც მათთვის  მნიშვნელოვანნი არიან.

რუტინის შენარჩუნება

გაურკვევლობისა და შფოთვის დროს, ნოსალი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია რუტინის შენარჩუნება და ამავე დროს მოქნილობა.

საოჯახო ვახშმის დაგეგმვასა და მომზადების პროცესში ბავშვების მონაწილეობა და ერთად ვახშმობა, სამაგიდო თამაშებსა და ფიზიკურ აქტივობებში მთელი ოჯახის ჩართვა, ბავშვების აგრძნობინებს, რომ ისინი ოჯახის სრულფასოვანი წევრები არიან და მათ მხარს უჭერენ.

გაითვალისწინეთ იმედგაცრუების დონეები

ამ დროს იმედგაცრუებას განიცდიან როგორც ბავშვები, ასევე მშობლები. „წაახალისეთ ოჯახის წევრები პატივი სცენ ერთმანეთის პირად ცხოვრებას და მარტო ყოფნის სურვილს და შესთავაზეთ ისეთი მოქმედებები, როგორიცაა მედიტაცია, იოგა ან გასეირნება ემოციების დარეგულირებისთვის“, – ამბობს ნოსალი.

შეამოწმეთ თქვენი შფოთვის დონე

ნოსალის თქმით, საკუთარი სტრესის, შიშის და შფოთვის მართვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ბავშვების. რადგან ისინი ირეკლავენ ჩენს ემოციებს. „იცოდეთ, რომ თქვენ მარტო არ ხართ და რომ ჩვენ ყველანი  ვგრძნობთ გაურკვევლობას.“

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ყველა ბავშვი განსხვავებულია და სოციალიზაციის განსხვავებული მოთხოვნილებები აქვთ. თუ თქვენს ბავშვს  შეამჩნიეთ განწყობილების ან ქცევის ცვლილებები, მიმართეთ ფსიქოლოგს.  ბავშვებს შეიძლება განუვითარდეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები მათი ყოველდღიური ცხოვრების შეცვლის  და სოციალიზაციის არარსებობის გამო.

წყარო: www.verywellfamily.com

კომენტარების ჩვენებაClose Comments

დატოვე კომენტარი

0.0/5