Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

პლატფორმას “დედამ იცის” ესაუბრება მეან-გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი ეკატერინე კვირკველია. 

გვესაუბრეთ პოსტნატალურ დეპრესიაზე. რა განცდები და რა ნიშნები ახასიათებს ამ მდგომარეობას

მშობიარობის შემდგომ პერიოდს განვსაზღვრავთ, როგორც 12 თვის შემდგომი პერიოდი მშობიარობიდან. მშობიარობის შემდგომი უნიპოლარული დეპრესიის სიხშირე ვარირებს (10-15) ქვეყნების მიხედვით, მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, სტატისტიკა უფრო მაღალია დაბალი და საშუალო შემოსავლის ქვეყნებში. ინდივიდების 50%_ში დეპრესიის ეპიზოდები ვლინდება ორსულობამდე ან ორსულობის დროს.

მშობიარობის შემდგომი უნიპოლარული დეპრესიის კლინიკური სურათი ჩვეულებრივი დეპრესიის გამოვლინებების მსგავსია.

მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის დროს ხშირია თანმხლები მენტალური დაავადებები.

ნამკურნალები და არანამკურნალები პაციენტების კვლევებში ჩანს, რომ შემთხვევების 30-დან 50%-მდე დეპრესიული ეპიზოდი მინიმუმ 1 წლით გრძელდებოდა. 

მშობიარობის შემდგომი დეპრესია ასოცირებულია ნაყოფის ცუდ კვებასა და ჯანმრთელობის პრობლემებთან, ასევე შესაძლოა იმოქმედოს ძუძუთი კვებაზე, დედა-შვილის ბონდინგზე, ახალშობილის და სხვა ბავშვების ზრუნვასა და პარტნიორთან ურთიერთობაზე.

საბოლოო ჯამში პოსტნატალური დეპრესია ასოცირებულია დარღვეულ განვითარებასა და დარღვეულ კოგნიტიურ (შემეცნებით) განვითარებასთან, ასევე ფსიქოპათოლოგიასთან ბავშვებში.

პოსტნატალური დეპრესია წარმოადგენს ასევე სუიციდამდე მისვლის მიზეზსაც, თუმცა სტატისტიკურად ეს იშვიათია, როგორც იშვიათია სუიციდის მცდელობები. მშობიარობის შემდგომ ქალებში სუიციდზე ფიქრების ეპიზოდები ქალების 3 %-ში აღინიშნა. ბავშვის დაზიანების შესახებ იდეები შეიძლება გაჩნდეს პოსტნატალური დეპრესიის დროს, მაგრამ ინფანტიციდი უიშვიათესია, რაც უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება მოხდეს ფსიქოზის დროს.

მშობიარობის შემდგომი დეპრესიის არსებობის ალბათობა მაღალია ქალებში, ვისაც აქვს ახალშობილის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული შფოთვითი აშლილობა, ღელვა თუ მათ რამდენად გააჩნიათ  ბავშვის მოვლის უნარი, იმედგაცრუება, ბავშვის აქტივობების მიმართ ინტერესის ნაკლებობა, მხარდაჭერაზე შემცირებული რეაგირება, პოსტნატალური ზრუნვის გეგმა და სხვადასხვა სუბსტანციაზე დამოკიდებულებები.

ყველა ქალისთვის მშობიარობის შემდგომ რეკომენდებულია დეპრესიის სკრინინგი!

აქვე მოგაწვდით თვითსკრინინგულ პაციენტის (PHQ) დეპრესიის კითხვარს, რომელიც დეპრესიის გამოსარიცხად როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ექიმთან ერთად შეგიძლიათ გაიაროთ:

რამდენად შეუწუხებიხარ ქვემოთ ჩამოთვლილ პრობლემებს ბოლო 2 კვირის მანძილზე  ?საერთოდ არა რამდენიმე დღის განმავლობაში1 კვირაზე მეტჯერთითქმის ყოველი დღე
აქტივობების კეთების მიმართ მცირე ინტერესი ან უინტერესობა0123
დაღლილობის, დეპრესიულობის, უიმედობის შეგრძნება0123
ჩაძინების გაძნელება ან ძილიანობა0123
დაღლილობის ან უენერგიობის შეგრძნება0123
უმადობა ან მადის მატება0123
თავს ცუდად გრძნობ, ან გრძნობ რომ წარუმატებელი ხარ, ან შენს თავს ან ოჯახს უღალატე0123
კონცენტრაციის გართულება, მაგალითად გაზეთის კითხვისას ან ტელევიზორის ყურებისას0123
საუბრობ ან მოძრაობ ნელა, ისე რომ სხვა ადამიანებმა შესაძლოა ვერ შეამჩნიონ ან პირიქით მოუსვენრობ და აქტიურად მოძრაობ, ვიდრე ჩვეულებრივ0123
ფიქრები, რომ მკვდარი უკეთ იქნები ან გინდა სხეული დაიზიანო0123
ჯამური ქულა+—+—+—
PHQ-9 ქულა თუ მეტი ან ტოლია 10, მაშინ უფრო სავარაუდოა დეპრესია
დეპრესიის ქულები:
5-9: მსუბუქი
10-14: საშუალო
15-19: საშუალოდ მძიმე
Მეტია ან ტოლია 20: მძიმე
  თუ ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პრობლემა გაიარე, როგორ ფიქრობ ეს პრობლემები რამდენად გირთულებს შენი სამსახურებრივი, სახლის საქმეების შესრულებას ან სხვა ადამიანებთან კომუნიკაციას/გაგებას?საერთოდ არ მირთულებსოდნავ მირთულებსძალიან მირთულებსსაშინლად მირთულებს

ასევე ყველამ ვიცით, თუ რა მნიშვნელოვანია პარტნიორი მამაკაცის ორსულობის და ორსულობის შემდგომ პროცესებში ჩართულობა ქალების და ასევე ბავშვის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისთვის, ამას უამრავი კვლევაც ადასტურებს. მაგ.: ქალებთან შედარებით, რომლებმაც ორსულობის დროს მამის მონაწილეობა არ აღნიშნეს, ქალებს, რომლებმაც გაგვიზიარეს მამის ჩართულობა ორსულობის დროს, ჰქონდათ დეპრესიის სიმპტომების დაბალი გამოვლინებები და ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის მაღალი მაჩვენებლები.