Skip to content Skip to footer

საბავშვო ბაღებში საყოველთაო რეგისტრაცია 10 ივნისს დაიწყება

თბილისის საჯარო საბავშვო ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა საყოველთაო რეგისტრაცია 2022-2023 სააღმზრდელო წლისთვის  10 ივნისიდან, 10:00…